เหล็กเคลือบสังกะสี (GI)


เป็นเหล็กรีดเย็น ที่ผ่านการเคลือบกาวาไนซ์มีคุณลักษณะ ทนทานต่อสภาวะอากาศ
เป็นสนิมได้ยาก นิ่ม สามารถพับหรือปั๊มขึ้นรูปได้ มีชนิดเป็นลายดอกใหญ่ และดอกเล็ก
นิยมนำมาใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ, เฟอร์นิเจอร์, ไฟฟ้า, อะไหล่ และเครื่องใช้ต่างๆ
ความหนาเริ่มตั้งแต่ 0.5 – 2.0 มม. ตามความต้องการของลูกค้า